2013. július 31., szerda

Jóleső nyújtózkodás

[caption id="attachment_1065" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/60 s
Aperture 4.5
Focal length 85.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

- cerezo -

2013. július 28., vasárnap

A lázadó

[caption id="attachment_1062" align="alignnone" width="768"] Exposure time 0.6 s
Aperture 5.0
Focal length 50.00 mm
ISO 100
Metering mode Pattern[/caption]

- cerezo -

2013. július 27., szombat

Egy kávét?

[caption id="attachment_1058" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/4000 s
Aperture 3.5
Focal length 40.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption][caption id="attachment_1057" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/25 s
Aperture 5.0
Focal length 40.00 mm
ISO 400
Metering mode Spot[/caption][caption id="attachment_1056" align="alignnone" width="410"] Exposure time 1/80 s
Aperture 3.2
Focal length 40.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

- cerezo -

2013. július 24., szerda

A Múziumban

"Csónakos a kis szőke Nemecsekhez fordult.

- Nekik még nem mondtad el?

- Nem - mondta Nemecsek.

A többi mind egyszerre kérdezte:

- Mit?

Csónakos felelt a kis szőke helyett:

- A Múziumban tegnap megint einstandot csináltak!

- Kik?

- Hát a Pásztorok. A két Pásztor.

Nagy csönd lett erre.

Ehhez tudni kell, mi az az einstand. Ez különleges pesti gyerekszó. Mikor valamelyik erősebb fiú golyózni, tollazni vagy szentjánoskenyér-magba - pesti nyelven:boxenlibe - játszani lát magánál gyöngébbet, s a játékot el akarja venni tőle, akkor azt mondja: einstand. Ez a csúf német szó azt jelenti, hogy az erős fiú hadizsákmánynak nyilvánítja a golyót, s aki ellenállni merészel, azzal szemben erőszakot fog használni. Az einstand tehát hadüzenet is. Egy­szersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.

Csele szólalt meg elsőnek. Borzadva mondta a finom Csele:

- Einstandot csináltak?

- Azt - mondta erre nekibátorodva a kis Nemecsek, miután látta, hogy a dolog mily hatást tett.

Most Geréb fakadt ki:

- Ezt nem lehet tovább tűrni! Én már régen mondom, hogy kell valamit csinálni, de Boka mindig savanyú pofákat vág. Ha nem csinálunk semmit, még meg is vernek bennünket.

Csónakos szájába vette a két ujját, annak jeléül, hogy most fütyölni fog örömében. Ő minden forradalomhoz kész volt örömmel csatlakozni. De Boka lefogta a kezét.

- Ne süketíts meg! - szólt rá. És komolyan kérdezte a kis szőkétől: - Hát hogy történt?

- Az einstand?

- Az. Mikor volt?

- Tegnap délután.

- Hol?

- A Múziumban.

A Múzeum-kertet hívták így.

- Hát mondd el úgy, ahogy volt, de pontosan úgy, ahogy volt, mert nekünk az igazat kell tudnunk, ha csinálni akarunk ellenük valamit...

A kis Nemecsek izgatott volt, mikor érezte, hogy egy fontos dolog középpontjává válik. Ez ritkán esett meg vele. Nemecsek mindenkinek levegő volt. Se nem osztott, se nem szorzott, mint az egy a számtanban. Senki se törődött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge gyerek. És talán éppen ez tette alkalmassá arra, hogy jó legyen áldozatnak. Elkezdett beszélni, s a fiúk összedugták fejüket.

- Úgy volt - mondta -, hogy ebéd után kimentünk a Múziumba, a Weisz meg én meg Richter meg a Kolnay meg a Barabás. Előbb métát akartunk játszani az Eszterházy utcában, de a labda a reálistáké volt, és azok nem engedték. Akkor azt mondja Barabás: „Menjünk be a Múziumba, és golyózzunk a falnál!” És akkor mind bementünk a Múziumba, és golyózni kezdtünk a falnál. Azt játszottuk, hogy mindenki gurít egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor azé az összes golyó. És sorba gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy tizenöt golyó, és volt közte két üveg is. És akkor egyszerre csak azt kiáltja a Richter: „Vége van, jönnek a Pásztorok!” És a sarkon jöttek is a Pásztorok, zsebre volt dugva a kezük, és lehajtották a fejüket, és olyan lassan jöttek, hogy mi mindnyájan nagyon meg­ijedtünk. Hát hiába is voltunk mi öten, ők ketten olyan erősek, hogy tízet is elvernek. És nem is szabad minket úgy számítani, hogy mi öten vagyunk, mert ha baj van, akkor a Kolnay is elszalad, és a Barabás is elszalad, hát csak hármat szabad számítani. Esetleg én is elszaladok, hát csak kettőt szabad számítani. És ha esetleg mind az öten elszaladunk, akkor se ér az egész semmit, mert a Pásztorok a legjobb futók az egész Múziumban, és mink hiába szaladunk, mert utolérnek. Hát csak jöttek a Pásztorok, egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat. Mondom a Kolnaynak: „Te, ezeknek tetszik a mi golyónk!” És még a Weisz volt a legokosabb, mert ő mindjárt mondta: „Gyönnek, gyönnek, ebből a gyövésből nagy einstand lesz!” De én azt gondoltam, hogy nem fognak minket bántani, hiszen mi soha nem csináltunk nekik semmit. És eleinte nem is bántottak, csak odaálltak, és nézték a játékot. A Kolnay azt súgta a fülembe: „Te, Nemecsek, hagyjuk abba.” Azt mondom neki: „Hogyne, majd éppen most, amikor te gurítottál, és nem találtál! Most rajtam a sor. Ha megnyerem, abbahagyjuk.” Közben a Richter gurított, de annak már reszketett a keze a félelemtől, és fél szemmel a Pásztorokra nézett, hát persze hogy nem talált. De a Pásztorok nem is mozdultak, csak ott álltak, zsebre dugott kézzel. Akkor aztán én gurítottam és találtam. Megnyertem az összes golyókat. És oda akarok menni, hogy összeszedjem, volt már vagy harminc golyó, de elémbe ugrott az egyik Pásztor, a kisebbik, és rám kiáltott: Einstand! Én hátranéztem, és Kolnay meg a Barabás már szaladtak, a Weisz a falnál állt, és sápadt volt, a Richter meg még gondolkozott, hogy szaladjon-e vagy nem. Én próbáltam előbb becsületesen. Azt mondtam: „Kérem, ehhez maguknak nincs joguk.” De akkor már az öregebbik Pásztor szedte fel a golyókat, és rakta be a zsebébe. A fiatalabbik meg megfogta a mellemen a kabátomat, és rám kiáltott: „Nem hallottad, hogy einstand?!” Hát persze aztán én se szóltam semmit. A Weisz pityeregni kezdett a falnál. És a Kolnay meg a Kende a Múzium sarkáról kukucskáltak vissza, hogy mi történik. És a Pásztorok mind fölszedték a golyókat, és egy szót sem szóltak, csak továbbmentek. Ez volt az egész.

- Hallatlan! - mondta fölháborodva Geréb.

- Valóságos rablás!

Ezt Csele mondta. Csónakos süvített egyet, annak jeléül, hogy puskaporos a levegő. Boka csöndesen állt és gondolkozott. Mindenki őt figyelte. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy mit fog Boka szólni ezekhez a dolgokhoz, amiket már mindenki panaszolt hónapok óta, s amiket eddig Boka nem vett komolyan. Ez az eset azonban, ennek az esetnek kiáltó igazságtalansága még Bokát is megindította.

Halkan szólt:

- Hát most csak menjünk ebédelni. Délután találkozunk a grundon. Ott mindent meg fogunk beszélni. Most már én is azt mondom, hogy ez hallatlan dolog!

Mindenkinek tetszett ez a kijelentés. Boka nagyon rokonszenves volt ebben a pillanatban. Szeretettel néztek rá a fiúk, mosolyogva nézték okos kis fejét, ragyogó fekete szemét, amelyben most valami harcias tűz lobogott. Szerették volna megcsókolni Bokát, amiért végre ő is felháborodott.

Elindultak hazafelé. Egy vidám harang kongott valamerre a Józsefvárosban, a nap sütött, és minden szép volt, és minden örömmel volt teli. A fiúk nagy dolgok előtt állottak. Mindenikben fellobbant a tettvágy, s mindeniket izgatta, hogy most már mi lesz. Mert ha Boka mondta, hogy valami lesz, akkor lesz valami!"

Molnár Ferenc - A Pál utcai fiúk

[caption id="attachment_1040" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/125 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1039" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/500 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1047" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/800 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1041" align="alignnone" width="410"] Exposure time 1/800 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1045" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/800 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1046" align="alignnone" width="410"] Exposure time 1/100 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1048" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/80 s
Aperture 5.6
Focal length 40.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1049" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/1000 s
Aperture 5.6
Focal length 40.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1043" align="alignnone" width="410"] Exposure time 1/500 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1050" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/500 s
Aperture 3.2
Focal length 40.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1042" align="alignnone" width="576"]
Exposure time 1/60 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1044" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/40 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

- cerezo -

2013. július 22., hétfő

Pasztell ábránd

[caption id="attachment_1035" align="alignnone" width="538"] Exposure time 1/640 s
Aperture 9.0
Focal length 84.00 mm
ISO 800
Metering mode Pattern
Raynox DCR-250[/caption]

- cerezo -

2013. július 21., vasárnap

Már megint tiszta por lettem...

[caption id="attachment_1032" align="alignnone" width="538"] Exposure time 1/320 s
Aperture 8.0
Focal length 81.00 mm
ISO 800
Metering mode Spot
Raynox DCR-250[/caption]

- cerezo -

2013. július 18., csütörtök

Napfénypörkölt

Ezt a receptet mindenkinek ajánlom, aki hozzá tud jutni az alábbi hozzávalókhoz, és aki a É(le)tkez(el)ési Szokásain akar változtatni egy kicsit.

Fogjunk Mindennapjaink közül két jókorát, aprítsuk fel őket, majd Szenvedélyünk lángján pirítsuk meg. Amikor Mindennapjaink átláthatóvá (üvegessé) válnak, tegyük bele az összes Keserűségünket, Bánatunkat, Félelmünket, amiket korábban már felkockáztunk.

Zúdítsuk rá az összes Dühünket, és addig főzzük, amíg Az el nem párolog. Fűszerezzük jófajta Napfénnyel (legjobb a kora reggeli és az esti Napfény, mert harmonikusabb lesz tőle az Élet Íze), majd mielőtt az Élet elkészül, szórjunk bele egy kis Örömöt, Szépséget vagy esetleg némi Mosolyt. További fűszerekkel tetszés szerint ízesíthető. Ezeket a fűszereket tudni fogod majd, hol keresd. Mindezek a fűszerek elveszik az Élet Keserűségét, Rossz Ízét, mielőtt Dühünk végleg elpárolog.

Végül oltsuk el Szenvedélyünk lángját, és tegyük félre MindennapjainkatKeserűségünket, Bánatunkat, Félelmünket. Pihenjünk, ábrándozzunk, és kóstoljuk meg a Napfény ízét. Ennek az Életnek az igazi zamatát a Napfény adja. Igen, a Napfénynek van íze. Édes, elveszi a Keserűséget. Ne legyünk Savanyúak!

Jó étvágyat!

[caption id="attachment_1016" align="alignnone" width="768"]
Exposure time 1/800 s
Aperture 3.5
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1017" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/160 s
Aperture 2.8
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1018" align="alignnone" width="410"]
Exposure time 1/400 s
Aperture 2.8
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_1019" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/250 s
Aperture 2.8
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

- cerezo -

2013. július 17., szerda

Kupaktanács

[caption id="attachment_1023" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/400 s
Aperture 3.2
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

- cerezo -

2013. július 15., hétfő

Csíkban az egység

[caption id="attachment_1013" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/125 s
Aperture 3.5
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

"Család - mi is ez? Egy származási kapcsolat, szülők, leszármazottak, gyerekek, mint én? Vagy egy szociális szövetség, egy gazdasági egység, ami optimális a gyerekneveléshez, munkamegosztáshoz? Vagy valami egészen más, mondjuk: egy hely a közös emlékeknek? A szeretet nyújtotta menedék? Egy alap, amely biztonságot ad?... Sohasem tudtam egyértelmű válaszra jutni."

Barack Obama

 

- cerezo -

2013. július 12., péntek

Szívem csücske, Berekfürdő

Ahol az ég is kékebb, ahol a fű is zöldebb, ahol a nap is finomabban süt...:)

[caption id="attachment_1007" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/50 s
Aperture 11
Focal length 30.00 mm
ISO 400
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_1002" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/500 s
Aperture 2.0
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_1003" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/1600 s
Aperture 2.0
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_1004" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/200 s
Aperture 4.5
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_1005" align="alignnone" width="768"]
Exposure time 1/100 s
Aperture 8.0
Focal length 17.00 mm
ISO 800
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_1006" align="alignnone" width="410"] Exposure time 1/80 s
Aperture 8.0
Focal length 17.00 mm
ISO 800
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_1001" align="alignnone" width="410"] Exposure time 1/500 s
Aperture 2.8
Focal length 85.00 mm
ISO 200
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_1008" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/800 s
Aperture 2.8
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Partial[/caption]

 

- cerezo -

2013. július 10., szerda

Egy városi pillanat

[caption id="attachment_996" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/640 s
Aperture 3.5
Focal length 28.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

- cerezo -

2013. július 8., hétfő

Vidéki hangulatok

[caption id="attachment_990" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/200 s
Aperture 5,6
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_992" align="alignnone" width="768"]
Exposure time 1/80 s
Aperture 13
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_993" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/100 s
Aperture 10
Focal length 24.00 mm
ISO 400
Metering mode Partial[/caption]

[caption id="attachment_991" align="alignnone" width="478"] Exposure time 1/2000 s
Aperture 4
Focal length 85.00 mm
ISO 100
Metering mode Partial[/caption]

- cerezo -

 

2013. július 5., péntek

Gyermekkorom nyarai - II.

A korábbi bejegyzésben írtam már néhány szót a hatalmas, bálákkal teli mezők látványáról, hozzájuk kapcsolódó érzéseimről. ITT. Néhány fotó még kimaradt, amiről úgy gondolom, érdemes arra, hogy ebben a blogban szerepeljen. Ha nem unalmas még, vess rájuk néhány pillantást!:)

[caption id="attachment_975" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/100 s
Aperture 13
Focal length 24.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_981" align="alignnone" width="768"]
Exposure time 1/125 s
Aperture 9.0
Focal length 26.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_976" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/250 s
Aperture 7.1
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_980" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/160 s
Aperture 9.0
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_979" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/125 s
Aperture 9.0
Focal length 35.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_977" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/200 s
Aperture 9.0
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_982" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/100 s
Aperture 9.0
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_983" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/125 s
Aperture 10
Focal length 32.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

 

- cerezo -

 

2013. július 3., szerda

Gyermekkorom nyarai

A hétvégén családi buliról hazafelé sajnos nem voltam abban a helyzetben, hogy hátradőlve nézelődjek. Lett volna mit, de enyém volt a volán. Azért pislogtam kicsit körbe én is... Szeretem ezt a vidéket. A Vértes és környéke nem csúnya hely. Majk (Oroszlány) felől Budapest irányába haladva, mindig lenyűgöz a természet.

Csákvárt elhagyva most olyat láttam, ami mindig elvarázsol. Szép volt az idő, gyönyörű kék éggel, sehol egy haragos felhő. Bálák voltak az út mellett, hatalmas területen. Kevés szebb látványt tudok elképzelni.


Gyermekkorom nyarai jutnak először eszembe, amikor a Balaton felé autóztunk. Akkor szerettem bele a "bálalepte" tájba.


A dolgos magyar ember jut még eszembe róla. A vidéki, egyszerű emberek, akiknek a föld az élete. Sőt, ezen múlik az élete.


Régi vágyam volt, hogy egy ilyen hatalmas területű bálamezőt fényképezhessek egyszer. Felvillant a gondolat a fejemben, hogy ide vissza kell jönni. De hamar elhessegettem. Még egyszer elkocsikázni ide...


De a kósza gondolatból vasárnap délutánra határozott gondolat lett. Visszamentem.


Szenzációs volt. Azt sem tudtam, mit fotózzak. Legszívesebben minden egyes bálát megörökítettem volna. Így csak minden másodikat örökítettem meg...:) Úgy futkostam a nagy mezőn, mint egy gyerek. Azzá is váltam erre az időre. Örömmel hasaltam a földön és exponáltam. Aztán megint és megint.


Bejártam az egészet.

[caption id="attachment_963" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/200 s
Aperture 6.3
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_967" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/250 s
Aperture 7.1
Focal length 45.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_965" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/200 s
Aperture 9.0
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_960" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/160 s
Aperture 9.0
Max. aperture 2.83
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_961" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/200 s
Aperture 9.0
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_959" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/320 s
Aperture 7.1
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_956" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/60 s
Aperture 13
Focal length 37.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_964" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/200 s
Aperture 6.3
Focal length 29.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_966" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/160 s
Aperture 9.0
Focal length 44.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_957" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/80 s
Aperture 13
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_958" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/250 s
Aperture 5.6
Focal length 50.00 mm
ISO 100
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_955" align="alignnone" width="768"]
Exposure time 1/125 s
Aperture 13
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot[/caption]

[caption id="attachment_962" align="alignnone" width="768"] Exposure time 1/80 s
Aperture 9.0
Focal length 50.00 mm
ISO 200
Metering mode Spot
[/caption]

További néhány kép még a következő bejegyzésben. Remélem, azokat is megnézed, örülnék neki.:)

- cerezo -